Rocío Cánovas Lobo

Directora Pedagógica de E.I. y E.P.

 

Cecilia Ahumada Bilbao

Directora Titular

 

 

Cecilia Ahumada Bilbao

Directora Pedagógica de E.S.O.

 

Juan Carlos García Moreno

Administrador

 

Rebeca Ortega Rodríguez

Evangelización y Pastoral

 

 

Rebeca Ortega Rodríguez

Coordinadora

 

 

 

Lorena Amador Amores

 

 

 

Alexia Mora López

 

 

 

 

 

Mª Ángeles Camino Pérez

 

 

 

 

 

 

 

Rocío Cánovas Lobo

Directora Pedagógica de E.I. y E.P.

 

 

Cecilia Ahumada Bilbao

Directora Pedagógica de E.S.O.

 

Javier Luque de la Jara

Orientador de E.I., E.P. y E.S.O.

 

Noelia González Barranco

Coordinadora de E. Infantil

 

Ángela De Castro García

Coordinadora de E. Primaria

 

Isabel del Carmen Méndez Ortiz

Coordinadora de E.S.O.
 

 

Jose Juan García Moreno

Coordinador programa TIC

                                                                                       

 

                                                                                                                   

                                                                                                                       Carmen Pérez Del Pozo

                Coordinadora de Bilingüismo